Bugün - 05 Nisan 2020 PazarKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   17°°C
 
Kampanyaya maaşlarını bağışladılarTüm dünyaya hızla yayılan ve ülkemizde 168 vatandaşımızın ha..
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

300 DEKAR ALANIN 42750 ADET ATRİPLEX CANESCENS BİTKİSİ İLE 

DÜZENLENMESİ, ELEKRİKLİ ÇİT İLE ÇEVRİLMESİ YAPIM İŞİ

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

300 dekar alanın 42750 adet Atriplex Canescens Bitkisi ile düzenlenmesi, elekrikli çit İle çevrilmesi yapım işiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Resmi ilan Haberi - 08 Mayıs 2019 Çarşamba

(15:42)

300 DEKAR ALANIN 42750 ADET ATRİPLEX CANESCENS BİTKİSİ İLE 

DÜZENLENMESİ, ELEKRİKLİ ÇİT İLE ÇEVRİLMESİ YAPIM İŞİ

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

300 dekar alanın 42750 adet Atriplex Canescens Bitkisi ile düzenlenmesi, elekrikli çit İle çevrilmesi yapım işiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası:2019/217996

1-İdarenin

a)Adresi:(Arpalık Çukuru Mevkii) FABRİKALAR MAHALLESİ 

KAYSERİ YOLU CAD.NO:109/111 KIRIKKALE 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182242938 - 3182242557

c) Elektronik Posta Adresi: 71iletisim@kkgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 300 dekar alanın 42750 adet Atriplex Canescens Bitkisi ile düzenlenmesi, elekrikli çit ile çevrilmesi yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi Akçakavak Köyü

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 190 (yüz doksan) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 

(Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE

b)Tarihi ve saati:17.05.2019-10:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin ‰ 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AXVIII veya AXX Benzer İş Grupları Sayılacaktır.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Ziraat Mühendisi ve Harita Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ idari ve Mali işler Şube Müdürlüğü 

(Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Cad. No:111 KIRIKKALE/

MERKEZ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık Çukuru Mevkii) il Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.5772Kaynak / Editör: Okunma 1282

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

Resmi ilan
3 ADET POMPA VE 1 ADET DİZEL JENERATÖR
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
SPOR ALETLERİ VE KONDİSYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Gösteri ve yürüyüşü güzergâhları belirlendi
Kırıkkale’de ihracat yüzde 10,2 arttı
Acılarını minyatür sanatıyla dindirmeye çalışıyorlar
Vali Haktankaçmaz’dan Müsteşar Demir’e ziyaret
TSO’da 2020 tahmini bütçesi kabul edildi
Göğem'in arşivi şehir müzesinde sergilenecek
Öztürk 6 ayda 3 açılış gerçekleştiriyor
Silahlı saldırıda 3 tutuklama
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Saran’dan örnek alınacak davranış

31.03.2020 14:59:55

Saran’dan örnek alınacak davranış Çin&rsq..


Belediyeden Araç Dezenfeksiyon TüneliKırıkkale Belediyesi özellikle korona virüsün yol açt..
En Çok Okunanlar
Çocukların market ve pazara girmesi yasaklandı Kırıkkale’de Korona virüs tedbirleri kapsamında toplanan Pandemi.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
8°°C - 17°°C
Salı
6°°C - 15°°C
Perşembe
4°°C - 15°°C
Cumartesi
2°°C - 12°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,09Yazılım - Web Aksiyon