Bugün - 20 Eylül 2019 CumaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   30°°C
 
KIRIKKALE BELEDIYE BA§KANLIGI  T.C. KIRIKKALE BELEDIYE BA§KANLIGI Imar ve §ehircilik M..
GİYİM-KUŞAM ALIMI

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/04/2019-E.

Resmi ilan Haberi - 16 Nisan 2019 Salı

(10:39)

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/04/2019-E.2775

 

GİYİM-KUŞAM ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

Giyim-Kuşam Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/171327

 

1-İdarenin

a) Adresi: Ankara Yolu 7. Km. 71450 YenişehirYAHŞİHAN/KIRIKKALE

b)Telefon ve faks numarası: 3183573614 - 3183572866

c)Elektronik Posta Adresi: imid@kku.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Güvenlik ve Temizlik Personeli Giyim-Kuşam Alımı

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b)Teslim yeri: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayniyat Birimi

c)Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.km

  71450 KIRIKKALE

b)Tarihi ve saati: 26.04.2019 -10:30

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İhaleye teklif sunacak isteklilerin sunduklan tekliflere ait malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla teklif edilen ürünlere ait numuneler ihale tarih ve saatinden önce idareye numune teslim tutanağı ile (firma tarafından önceden

düzenlenmiş) teslim edilecek olup, bahse konu tutanak numuneyi teslim almaya yetkili

kişi/kişilerce imzalanarak, bir sureti istekliye verilecektir. İstekli numune teslim tutanağını ihale teklif dosyasında sunacaktır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2-Kargo ya da posta yoluyla numune gönderilmesi durumunda numune ile birlikte 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen (firma tarafından önceden düzenlenmiş) numune teslim tutanağı idareye kapalı bir zarf içerisinde gönderilecek olup, numune ve tutanağın İdareye ulaştığı durumda İdarece yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanan numune teslim tutanağı ihale teklif dosyasında sunulmak üzere istekliye, isteklinin talebi üzerine faks,mail veya kargo yoluyla gönderilecektir.

3-İhale tarihi ve saati itibariyle numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4-Numuneler Muayene ve kabul komisyonunca değerlendirlecek olup, uygun bulunmayan numuneler teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5-Numunelerin, şartnameye uygunluk açısından denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.

6-Sözleşme imzalanmasına müteakip, kullanılmayan numuneler otuz (20) gün içerisinde firmanın isteği üzerine İdare tarafından iade edilecek olup,bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler deposuda muhafaza edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk

Lirası) karşılığı Rektörlük İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kınkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu

7.km 71450 KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.4823Kaynak / Editör: Okunma 702

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

GÜVENLİK KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ YAPIMI İŞİ
DETAYLI ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRILMASI İŞİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE YEŞİL VADİ SU BİRLİĞİ
DELİCE HÜKÜMET KONAĞI ONARIM İŞİ

Diğer Haberler

Emniyet "WhatsApp İhbar Hattı" kurdu
Galericiler için 2. Grup sınavları yapıldı
Keskinliler Derneği yeni yönetimini belirledi
TOKİ, açık artırmayla işyeri ve konut satacak
KIRIKKALE İYİ BİR EV SAHİBİ OLUR
Emniyet kamu personeli alacak
Silah OSB arsa tahsisleri görüşüldü
Yılbaşı piyango biletleri satışta
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..


KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SPORLARI SPOR MALZEMESİ ALKIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SPOR..
En Çok Okunanlar
Sayısal Takograf için Ankara’ya gitmeye son    Kar.. Kırıkkale’de ahilik haftası kutlanıyor 32. Ahilik Haftası kutlamaları Kırıkkale’de seri ziyaretlerle başladı.. Ahilikte ahlak kuraldır Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kırıkkale Ticaret B..     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. FETÖ davasında 6 beraat, 2 tahliye Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:5906:2412:4616:1218:5620:15

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
13°°C - 30°°C
Pazar
12°°C - 28°°C
Salı
12°°C - 23°°C
Perşembe
9°°C - 20°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,11Yazılım - Web Aksiyon