Bugün - 16 Temmuz 2019 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Yahşihan İtfaiyesi yeni yerindeYahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, daha önce Yeni Sanayi..
Bu vatan namertlere teslim edilmeyecektir15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 3 yıl ö..
GİYİM-KUŞAM ALIMI

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/04/2019-E.

Resmi ilan Haberi - 16 Nisan 2019 Salı

(10:39)

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/04/2019-E.2775

 

GİYİM-KUŞAM ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

Giyim-Kuşam Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/171327

 

1-İdarenin

a) Adresi: Ankara Yolu 7. Km. 71450 YenişehirYAHŞİHAN/KIRIKKALE

b)Telefon ve faks numarası: 3183573614 - 3183572866

c)Elektronik Posta Adresi: imid@kku.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Güvenlik ve Temizlik Personeli Giyim-Kuşam Alımı

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b)Teslim yeri: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayniyat Birimi

c)Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.km

  71450 KIRIKKALE

b)Tarihi ve saati: 26.04.2019 -10:30

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İhaleye teklif sunacak isteklilerin sunduklan tekliflere ait malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla teklif edilen ürünlere ait numuneler ihale tarih ve saatinden önce idareye numune teslim tutanağı ile (firma tarafından önceden

düzenlenmiş) teslim edilecek olup, bahse konu tutanak numuneyi teslim almaya yetkili

kişi/kişilerce imzalanarak, bir sureti istekliye verilecektir. İstekli numune teslim tutanağını ihale teklif dosyasında sunacaktır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2-Kargo ya da posta yoluyla numune gönderilmesi durumunda numune ile birlikte 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen (firma tarafından önceden düzenlenmiş) numune teslim tutanağı idareye kapalı bir zarf içerisinde gönderilecek olup, numune ve tutanağın İdareye ulaştığı durumda İdarece yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanan numune teslim tutanağı ihale teklif dosyasında sunulmak üzere istekliye, isteklinin talebi üzerine faks,mail veya kargo yoluyla gönderilecektir.

3-İhale tarihi ve saati itibariyle numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4-Numuneler Muayene ve kabul komisyonunca değerlendirlecek olup, uygun bulunmayan numuneler teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5-Numunelerin, şartnameye uygunluk açısından denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.

6-Sözleşme imzalanmasına müteakip, kullanılmayan numuneler otuz (20) gün içerisinde firmanın isteği üzerine İdare tarafından iade edilecek olup,bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler deposuda muhafaza edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk

Lirası) karşılığı Rektörlük İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kınkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu

7.km 71450 KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.4823Kaynak / Editör: Okunma 299

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

KIRIKKALE MERKEZ GAZİ ORTAOKULU WC BAKIM ONARIM İŞİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE DEFTERDARLIĞI
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE MERKEZ ATATÜRK MESLEKİ VE

Diğer Haberler

Genç MÜSİAD’DA Kalkan dönemi
Sıcak Yuvam’da Geri Sayım
İlk silah ihtisas OSB'de arsa tahsisleri başladı
Müslümanlar olarak aklı yeniden keşfetmek zorundayız
Havuz sezonu açıldı
Şehit ve gazi eşleri unutulmadı
Kuran Bülbülleri Kırıkkale’de yarıştı
Başkan Saygılı’dan yaşlılara kutlama ziyareti
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..

Mehmet Ali Soyer

Mehmet_Ali_Soyer Hoşçakal gazetecilerin kralı

25.12.2018 22:04:50

Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ölüm o kadar soğ..


Keskin’de şehitler yad edildi15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etk..
En Çok Okunanlar
Görüşmeler arabulucu aşamasına gelmişti, son görüşmede .. Birliğimizin ve dirliğimizin daim olsun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle a&cce.. Milletimizin ve Devletimizin Yanındayız 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldön&u..     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her.. CHP'de sürpriz isimler 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan ..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03:3405:2412:5716:5320:2122:02

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
13°°C - 28°°C
Perşembe
16°°C - 28°°C
Cumartesi
15°°C - 26°°C
Pazartesi
14°°C - 28°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,13Yazılım - Web Aksiyon