Bugün - 13 Kasım 2018 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   16°°C
 
Kırıkkale’ye CAN vereceğizKırıkkale’yi diğer illerde Bölgesel Hakem olarak temsil eden işa..
Vali Sezer ayağının tozuyla sahaya indi Son Valiler Kararnamesi ile Kırıkkale’ye atanan Vali Yunus Sezer, g&o..
KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

 

21 ADET FORD ARAÇLARIN BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi İlan Haberi - 12 Mart 2018 Pazartesi

(06:52)

KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

 

21 ADET FORD ARAÇLARIN BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası      : 2018/109645

 

1-İdarenin

a) Adresi             : GÜNDOĞDU YEŞİLÖZ 41 71400

                 GÜNDOĞDU KIRIKKALE

                MERKEZ KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası       : 0 318 280 14 43 - 0 318 280 14 44

c) Elektronik Posta Adresi           :  ersnkaplan@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi   : https://ekap.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 21 Adet Ford Araçların bakım Onarım işi

                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı

                içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı yer+            : KIRIKKALE

c) Süresi              : İşe   başlama   tarihinden   itibaren 365 

                 (üçyüz altmış beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Yenidoğan Mah Zafer Cad. Belediye

                 Hizmet Binası 3. Kat İhale Odası KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati              : 05.04.2018 -15:00

 

4. İhafeye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya

İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.8 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasr bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin ‰10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25 oranından az olmamak Üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY {Türk Lirası) karşılığı Yenidoğan Mah Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası 3. Kat İhale birîmiı KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mah Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası 3. Kat İhale Odası KIRIKKALEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Veriien tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (altmış)

takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

B:2018/3241

 


Okunma 1027

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi İlanHaberleri

SPOR ALETLERİ VE KONDİSYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KIRIKKALE MERKEZ GAZİ ORTAOKULU WC BAKIM ONARIM İŞİ
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
MASA VE SANDALYE ALIMI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ HAMMADDE
62 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEME

Diğer Haberler

Yerlikaya güven tazeledi
Devlet Klasik Türk Müziği Korusu konser verecek
Çakıcı, doktor kontrolünden geçti
SUMITOMO’dan İşkur’a istihdam teşekkürü
600 ADET YÜKSÜK TAŞIMA SANDIĞI
Bulaşıcı hastalıklar biriminin bayram mesaisi
Ak Parti Seçim Startını Verdi
Okul servis ücretleri belli oldu
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE DAHA GÜZELİNİ HAK ETMİYOR MU?

05.11.2018 10:37:24

Bir Alt-üst geçitler meselemiz var. Yanılmıyorsa..


Ankara Tayfa Kırıkkalelileri maça getiriyor Kurulduğu günden itibaren, gerek iç sahada gerek deplasmanlarda..
En Çok Okunanlar
Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her.. CHP'de sürpriz isimler 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan .. Kızık kazada hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru giden, Kırıkkale ..
Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,17Yazılım - Web Aksiyon