Bugün - 23 Ocak 2018 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   7°°C
 
Emekliler için TOKİ hafriyatı başladıTürkiye Emekliler Derneği (TÜED) Şube Başkanı Zekeriya Aytekin em..
KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI

KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI

K.

Resmi İlan Haberi - 02 Ocak 2018 Salı

(16:45)

KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI

K.Y.K KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kırıkkale  İl Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri  Personel Taşıma Hizmet Atımı hizmet ahnu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2017/71652

1-İdarenin

 

a)            Adresi   : Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi No:30/ YAHŞİHAN/KIRIKKALE

b)           Telefon ve faks numarası            : 0318 3100114 - 318 310 01 17

c)            Elektronik Posta Adresi                : hvar@kyk.com.tr

ç)  İhale  dokümanının  görülebileceği   

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)            Niteliği, tüm ve miktarı : 2018 YILI PERSONEL SERVİS HİZMET ALIMI 1ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS

Ayrıntılı bilgiye EKAp’TA Yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)           Yapılacağı yer    : KYK   KIRIKKALE   İL  MÜDÜRLÜĞÜ   BİNASI   İDARİ  İŞLER.  İNŞAAT  EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi              : İşe başlama tarihi 01.02.2048 , işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a)            Yapılacağı yer    : Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi No:30/ YAHŞİHAN/KIRIKKALE

b)           Tarihi ve saati    : 16.01.2018 10: 30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.L2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza

Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kumcuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Tieâret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1,5. Şekli, ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4,1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5      İhaie konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6      Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya

serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter

belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş vçya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İsteklinin sön beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya Özel sektörde gerçekleştirdiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (TÜRK LİRASI) KYK KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İDARİ İŞLER İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EK AP

8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar YENİŞEHİR MAHALLESİ YURTKUR CADDESİ NO:30/YAHŞİHAN adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese

iaedeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedei üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik

açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Kaynak / Editör: Okunma 80

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi İlanHaberleri

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
36 AY SÜRELİ ŞÖFORSÜZ VE YAKITSIZ 3 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA
KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI
KIRIKKALE DEFTERDARLIĞI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Lider doludizgin: 2-0
KOP tamamlanınca tarımda parlayan yıldız olacak
Onlar da kullanmaya başladı
UNİKOP’ta devir-teslim
Yeni ortaöğretime geçiş sistemi geliştirilmeli
Kırıkkale’nin gelişmesi için çalışmalarımız artarak devam edecek
Bİ’ LİRAN VAR MI?
Yeni sisteme tepkiler sürüyor
E-Gazete (Yenigün)
Silahlı saldırıda 3 tutuklamaKeskin ilçesinde bir aileye yönelik silahlı saldırıyla ilgili g..
En Çok Okunanlar
Keskin Tava Tescillendi   Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Kır.. 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan .. Kızık kazada hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru giden, Kırıkkale .. Denizhan Vural'dan Açıklama BASIN AÇIKLAMASI ÇEŞİTLİ BASIN KURULUŞLARINDA HAKKIMDA HAKAN..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2607:5513:0415:3718:0119:23

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
3°°C - 7°°C
Çarşamba
3°°C - 3°°C
Cuma
-1°°C - 2°°C
Pazar
-3°°C - 0°°C

Günün Sözü


Sen gönlünü beslemeye bak..! Yücelere gidecek, şereflenecek odur."


()


Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,23Yazılım - Web Aksiyon